Magazyn logistyczny Łódź

 • Przeładunki towarów
 • Magazynowanie towarów
 • Kompletacja dostaw
 • Dystrybucja
 • Zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi do przechowywania środków spożywczych
 • Zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do składowania produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Powierzchnia ogrzewana, podłoga niepyląca
 • Możliwość etykietowania towarów
 • Całodobowy nadzór
 • Indywidualność i elastyczność rozwiązań logistycznych
 • Usługi dodatkowe – przepakowanie, foliowanie, zestawy promocyjne, etykietowanie