Centrum Celno-Logistyczne Logisped

Agencja Celna Łódź

Jarosław Fortuna

Krzysztof Kotus

ul. Św. Teresy 106a,

91-341 Łódź

Agencja celna


- 42 654 91 02


fax - 42 612 24 05Spedycja - 42 650 03 66

fax - 42 612 24 05


- 603 080 580

Skład celny - 603 080 580

Magazyn - 663 197 072

Intrastat - od kiedy stosujemy tą procesurę, a także wstępne zalecenia podczas wypełniania formularza.

W dobie gdy transport międzynarodowy to już codzienność przyszła potrzeba aby jego wzmożoną aktywność uporządkować, a co za tym idzie sklasyfikować rodzaje i ilości materiałów przewożonych przez firmy transportowe. Z takiej potrzeby właśnie zrodziła się instytucja INTRASTATU, którego zadaniem jest sprawdzanie i klasyfikowanie rodzaju wykonanych przewozów np. transport kontenerów. W Polsce taki obowiązek istnieje od 2004 roku a dokładnie od 1 maja. Każdy przedsiębiorca dokonujący transportu międzynarodowego to znaczy importu bądź też eksportu jest zobowiązany przepisami prawa aby taką deklarację składać w okresach rozliczeniowych miesięcznych, do 10 każdego dnia miesiąca. Oczywiście z racji dużej ilości dokumentów i braku czasu przedsiębiorców powstały jednostki czyli firmy jak nasza Agencja Celna Logisped w Łodzi, oferująca kompleksową obsługę celną, która uzyskując pełnomocnictwo wykonaje za nas niezbędne w tej kwestii dokumenty. Pomimo iż zdjęte z barków przedsiębiorcy zostaje wykonanie samego dokumentu ważne jest aby widzieć jak powinien wyglądać i co przede wszystkim co powinien zawierać intrastat Łódź.

W dokumencie intrastatu należy uwzględnić :

 • okres sprawozdawczy (miesiąc, rok);
 • kod izby celnej;
 • dane dotyczące nadawcy - wywóz;
 • dane dotyczące odbiorcy przywóz (w tym NIP, REGON);
 • dane zgłaszającego przedstawiciela (w tym NIP, REGON);
 • sumy kontrolne;
 • kod towarowy;
 • opis towarowy;
 • kraj przeznaczenia - wywóz;
 • kraj wysyłki - przywóz;
 • kraj pochodzenia - przywóz;
 • warunki dostawy;
 • rodzaj transakcji;
 • rodzaj transportu;
 • masa netto (w kg);
 • ilość w uzupełniającej jednostce miary;
 • wartość fakturowa w PLN;
 • wartość statystyczna w PLN.

Powyższa treść to oczywiście tylko punkty kontrolne, które powinny zostać sprawdzone na formularzu. Jak należy wypełnić takową deklaracje ? Poniżej postaramy się przedstawić zasady wypełniania deklaracji INSTRASTAT.

 • deklaracje do intrastatu należy wypełniać wyjątkowo czytelnie, najlepiej maszynowo bądź też komputerowo, również dopuszczalne jest wypełnienie ręczne deklaracji czarnym bądź niebieskim pismem, drukowanymi dużymi literami;
 • w miejscach, w których zostały umieszczone dodatkowe linie pomocnicze, wpisy powinny być drukowane z uwzględnieniem tych linii;
 • deklaracjach INTRASTAT niedopuszczalne jest aby zapisy w poszczególnych polach były wycierane lub zamalowywane, ewentualne zmiany winno się wprowadzać po skreśleniu nieprawidłowych danych, z tym że nowe przepisy muszą być czytelne. Każdą zmianę jaką wprowadzimy należy potwierdzić podpisem;
 • w wypadku użycia komputerowych wydruków formularzy, powinny być one sporządzone na białym papierze kserograficznym;
 • w polach odbiorca , przedstawiciel dopuszcza się stosowanie pieczęci oraz ostęplowań, przy czym powinny one być na tyle czytelne aby odczytać NIP i REGON danej osoby

 

Agencja celna Łódź

|

Usługi celno spedycyjne w Łodzi

|

Magazyn logistyczny

|

Logistyka

|

Intrastat Łódź


Polityka prywatności