Centrum Celno-Logistyczne Logisped

Agencja Celna Łódź

Jarosław Fortuna

Krzysztof Kotus

ul. Św. Teresy 106a,

91-341 Łódź

Agencja celna


- 42 654 91 02


fax - 42 612 24 05Spedycja - 42 650 03 66

fax - 42 612 24 05


- 603 080 580

Skład celny - 603 080 580

Magazyn - 663 197 072

Agencja Celna - Logisped
Skład celny

Skład celny jest miejscem, w którym mogą być składowane: – towary nie wspólnotowe, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki pieniężnej; – towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość Korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. Czas pozostawania towarów pod procedurą składu celnego jest nieograniczony. Towary te mogą być poddawane zwyczajowym zbiegom mającym na celu zapewnienie ich utrzymania, poprawienie ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie do ich dystrybucji bądź odsprzedaży. Przez cały czas ich składowania towary podlegają dozorowi celnemu i kontroli celnej. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasz skład celny Łódź jest miastem na terenie, którego funkcjonuje wiele składów celnych, a nasz skład celny publiczny typu "A" pozwoli Państwu na stosowanie tej procedury, ułatwi gospodarkę towarową we własnej firmie.

powrót do pełnej oferty >>

Obsługa celna

|

Skład celny Łódź

|

Urząd Celny II Łódź

|

Agencja Celna Logisped

|

Agencja Celna


Polityka prywatności