Centrum Celno-Logistyczne Logisped

Agencja Celna Łódź

Jarosław Fortuna

Krzysztof Kotus

ul. Św. Teresy 106a,

91-341 Łódź

Agencja celna


- 42 654 91 02


fax - 42 612 24 05Spedycja - 42 650 03 66

fax - 42 612 24 05


- 603 080 580

Skład celny - 603 080 580

Magazyn - 663 197 072

Z czym wiąże się "obsługa celna" i "skład celny" i jakie można czerpać korzyści ze współpracy z Agencją Celną oferującą takie usługi.

Obsługa celna ma za zadanie regulowanie przepisów prawnych i ich zgłoszenia celnego przesyłek, kiedy ma nastąpić wywóz lub przywóz towarów i ludzi za granicę oraz na teren kraju. Właśnie tymi czynnościami zajmują się obsługi celne, które rzetelnie i profesjonalnie zajmą się przygotowaniem niezbędnych do importu lub eksportu dokumentów, a także odprawą tranzytową. Ich zadaniem jest również wysłać towar do odbiorcy, a niektórzy z nich udostępnią także powierzchnię magazynową. Tego typu firm istnieje w kraju bardzo wiele i potencjalni klienci mają do dyspozycji całą masę usług celnych. Bardzo często obsługa celna zajmuje się również przeładunkiem, logistyką, spedycją, czy też transportem międzynarodowym. Oferuje swoim klientom profesjonalne usługi celne w wielu sieciach, jak chociażby w portach lotniczych, morskich oraz przy wewnętrznych Urzędach Celnych w Łodzi i wielu innych miastach w kraju. Korzystając z obsługi celnej oszczędzamy zwłaszcza na czasie, ponieważ realizują one odprawy celne z zastosowaniem procedury uproszczonej. Korzyścią z jej stosowania jest ograniczenie czasu trwania odpraw, ponieważ przeprowadza się ją bez udziału urzędu celnego. Procedura uproszczona to także łatwiejsze sposoby rozliczeń. Dużym ułatwieniem we wszelkich procedurach celnych jest skład celny, czyli miejsce uznane przez organ celny i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami.

Skład celny umożliwia składowanie w nim towarów przywiezionych z zagranicy bez potrzeby płacenia należności celno-podatkowych takich jak podatek VAT i cło. Wymienione należności zostają "zamrożone", zazwyczaj w formie gwarancji bankowej, przez osobę prowadzącą skład celny lub osobę, która zamierza składować towar w składzie celnym. Istnieje również tzw. skład celny publiczny, czyli jest to skład, z którego może korzystać każda osoba krajowa w celu składowania towarów. Mogą to być osoby fizyczne, które zamieszkują w kraju, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jak również oddziały i przedstawiciele w kraju osób zagranicznych.

Agencja celna Łódź

|

Usługi celne Łódź

|

Skład celny

|

Obsługa celna

|

Urząd celny II Łódź


Polityka prywatności