Centrum Celno-Logistyczne Logisped

Agencja Celna Łódź

Jarosław Fortuna

Krzysztof Kotus

ul. Św. Teresy 106a,

91-341 Łódź

Agencja celna


- 42 654 91 02


fax - 42 612 24 05Spedycja - 42 650 03 66

fax - 42 612 24 05


- 603 080 580

Skład celny - 603 080 580

Magazyn - 663 197 072

Agencja Celna - Łódź
Składanie deklaracji Intrastat

Oferujemy także terminowe składanie deklaracji intrastat Łódź nie jest jedynym miastem, w którym na wielu firmach ciąży obowiązek składania deklaracji. Deklaracja ta jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim UE informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. towary wspólnotowe, które są wysyłane z Niemiec bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT w obu tych krajach). Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy osiągnęli pewne ustalone na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej, wartości w ramach tych obrotów. Dokumentami niezbędnymi do dokonywania zgłoszeń intrastat przez naszą agencję celnąfaktury handlowe, packing list, dokumenty przewozowe oraz upoważnienie Intrastat, które znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.
powrót do pełnej oferty >>Deklaracja akcyzowa AKC-u

|

Akcyza za samochód

|

Agencja celna Łódź

|

Podatek akcyzowy

|

Uproszczona deklaracja AKC-u


Polityka prywatności